Firma Bengt Wittesjö

Myggnät - ett effektivt malariaskydd

Impregnerade myggnät


Effektivt skydd

Myggnät över sängen är ett effektivt komplement till myggstift och eventuellt tabletter för att skydda sig mot malaria samt ett flertal andra insektsöverförda sjukdomar. Dessutom slipper man obehaget av spindlar, insekter och kräldjur.


Myggnät impregnerade med permetrin rekommenderas framför allt resenärer till tropiska länder som bor under primitiva förhållanden. Denna typ av nät rekommenderas av en rad både svenska och internationella organisationer (bl a WHO, UNICEF, Röda Korset, Läkare utan gränser och Sida) för att bekämpa malaria. Sedan 2005 har ca en miljard nät delats ut i länder där malaria härjar och räddat drygt 6 miljoner liv, framför allt barn.


I väntan på EU-godkännande av dessa nät har Kemikalieinspektionen tidigare beviljat dispens för försäljning av Care Plus Mosquito Net i Sverige. Ansökan om förnyad dispens är inlämnad och jag har från och med 15/7 2019 överlåtit verksamheten till Wästergården AB (www.wastergarden.se). Kontaktperson Cathrin Pierre, telefon: 070 398 87 80, mail: cathrin@wastergarden.se.


Länkar

Sjukdomsinformation om malaria

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten